มอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้นักเรียน) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ปีการศึกษา2563

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นำโดย นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้นักเรียน) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ปีการศึกษา2563 และพิธีถวายความเคารพพระบรมมาฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  และเปิดกรวยถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 1...
อ่านเพิ่ม

กิจกรรมอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมอบรมครูและนักเรียนแกนนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่ม

การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 2563

เมื่อวันอาทิตย์  ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นำโดยนายศรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904  ได้นำคณะครู  และนักเรียน เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก  โดยวิทยากรจิตอาสา904
อ่านเพิ่ม