มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561

IMG_1529
พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ดำเนินการมอบผ้าห่ม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จำนวน 317 ชุด
More

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2561

IMG_0676
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงขั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณสระน้ำเทอดพระเกรียติ 72 พรรษา โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเป็นประธานในพิธี มีนักเรียนเข้าร่วม 918 คน
More

โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562

25611109_๑๘๑๑๑๒_0041
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ"เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี " ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคี โดยมีนักเรียน จำนวน 215 คน                           วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561   ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More