วันคริสต์มาส Christmas Day

IMG_1832
นางสาววันริสา  ขุนวัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก ได้จัดงาน วันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยมีนายศรยุทธ  เรืองน้อย เป็นประทานในพิธี
More

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

IMG_1681
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในงาน  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
More