วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

IMG_1681
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในงาน  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
More