ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

IMG_5384
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียน จำนวน 911 คน เข้าร่วมกิจกรรม
More

ทำบุญครบรอบ 55 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

IMG_4952
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดงานทำบุญครบรอบ 55 ปี โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก และคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมทำบุญ
More

ประกวดโครงงานคุณธรรม

IMG_4875
นางสาวปริญญา  ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนมีารเรียนรู้แบบโครงงาน
More

องคมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

องคมนตรีตรวจเยี่ยม_๑๙๐๒๑๑_0007
คณะครูและนักเรียนทุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕  จังหวัดตาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เพื่อให้กำลังใจนักเรียนทุนฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.
More