งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.๖

ปัจฉิม 2561_๑๙๐๓๑๓_0052
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยนายซรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์ จำนวน 228 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก(หลังใหม่) พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในที่ปรึกษาของตน .... กิจกรรมนี้จัดขุึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม  2562 เวลา 09.30-11.30 น. โดยก่อนหน้านี้มีกิจกรรมล้อมรักสายใยผูกพันน้องพี่ ซึ่งจัดที่หน้าเสาธง น...
More