งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562

ไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๓_0082
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมโรงเรียน(หลังใหม่) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๐๘  คน โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นประธาน
More