ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน

IMG_0029
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมดอกแคขาว ได้กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางบุญนาค ตื้อยศ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก และผู้ำกำกับการ/ ตัวแทน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มอบ...
More