พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งาน ร.10_๑๙๐๗๒๖_0110
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมข้าราชการครู พนักงานราชการ และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารสิรินธร
More

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดดงปู_๑๙๐๗๑๕_0026
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตากเป็นประธาน โดยมี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดดงปู เนื่องในเทศการวันฮาฬสาหบูชาและเข้าพรรษา
More