กิจกรรม บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

IMG_2615
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความปรองดองและยุติธรรในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรม "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 3-4สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จำนวน 108 คน ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเครา...
More