กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน

line_347844069500692
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4ธันวาคม ในการจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียนรู้จักหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ฝึกให้ผู้กล้าแสดงออก ได้มีศิลปะการพูด  การเป็นพิธีกร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
More