ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนเป็นตัวจริงของโควตา โรงเรียนเดิม และโควตาเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่ม