แบบฟอร์ม เอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การ “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์” ให้แก่นักเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือขออนุญาตฉีดวัคซีน เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน
อ่านเพิ่ม