มอบทุนการศึกษานักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่  6  มกราคม  2560  ที่ผ่าน  นายประทีป  มูลเภา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก  พร้อมคณะ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว  จำนวน  20  ทุนๆละ  1,000.-บาท  เป็นเงิน  จำนวน  20,000.-บาท  ให้กับนักเรียนยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติ  ในโอกาสนี้  นายศรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางทักษิณา  ทองญวน  รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียน
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  2560   ในนามผู้บริหารคณะครู และนักเรียน  ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *