วันครบรอบ 54 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *