นิทรรศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

บรรยากาศ ที่นิทรรศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ณ หอประชุมทีปังกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 13 ธันวาคม 60

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *