มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก ดำเนินการมอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จำนวน 317 ชุด

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *