สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงขั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณสระน้ำเทอดพระเกรียติ 72 พรรษา โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเป็นประธานในพิธี มีนักเรียนเข้าร่วม 918 คน

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *