มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ดำเนินการมอบผ้าห่ม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จำนวน 317 ชุด

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *