วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในงาน  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *