พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยนายศรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์ จำนวน 228 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก(หลังใหม่) พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในที่ปรึกษาของตน …. กิจกรรมนี้จัดขุึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม  2562 เวลา 09.30-11.30 น. โดยก่อนหน้านี้มีกิจกรรมล้อมรักสายใยผูกพันน้องพี่ ซึ่งจัดที่หน้าเสาธง นักเรียนชั้น ม.1 – ม.5 บูมและร้องเพลงมาร์ชชูเกียรติเบ็ญฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆ ม.6 ก่อนจะก้าวออกสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *