มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

DSC_8844

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผูว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดตากเป็นตัวแทนผู้มอบ ณ ห้องประชุมดาวอินคา ของโรงเรียน

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *