ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียน จำนวน 911 คน เข้าร่วมกิจกรรม

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *