พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมโดมของโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *