ทำบุญวันครู ปี 2563

นายศรยุทธ เรืองน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและบุคลากรทำบุญวันครูที่โรงเรียนตากพิทยาคม
ในวันที่ 16 มกราคม 2563

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *