รายละเอียดการสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 📣📣
📌วันที่ 10 มีนาคม – 20 เมษายน 2564📌
ในกรณีสมัครเข้าเรียนในโควตาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย ส่งมา
ทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งเท่านั้น
เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสาร และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
จะประกาศรายชื่อทางเว็บไซน์

👉👉👉ดาวโหลดเอกสาร

 1. ประกาศรับสมัครนักเรียน
  โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน
 2. กำหนดการรับสมัคร (แก้ไข)
  โหลดกำหนดการรับสมัครนักเรียน
 3. ขั้นตอนการสมัครเรียน
  โหลดเอกสารขั้นตอนการสมัครเรียน
 4. ใบรับสมัครนักเรียน
  โหลดใบรับสมัครนักเรียน
 5. ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนเป็นตัวจริงของโควตา โรงเรียนเดิม และโควตาเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 8. แจ้งจากงานรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ วันที่ 29 เม.ย. 2564 งานรับนักเรียนจึงแจ้งเกี่ยวกับการรับนักเรียนระหว่างชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก มีการขยายวัน เวลารับนักเรียนระหว่างชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ออกไปเป็นวันที่ 28 เมษายน 64 – 25 พฤษภาคม 2564 จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564ชั้น ป.2 รับบเพิ่ม 16 คน ,ชั้น ป.3 รับเพิ่ม 12 คน และ ป.4 รับเพิ่ม 9 คน
 9. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไปและโควตา ปีการศึกษา 2564
 10. ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2564 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไปและโควตา จำนวน 7 คน
 11. ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2564 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง รอบทั่วไปและโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (จำนวน 52 คน)
 12. ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2564 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง รอบทั่วไปและโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (จำนวน 25 คน)
 13. หนังสือมอบฉันทะ (นำมาส่งในวันเปิดเรียน)
 14. แบบตอบยืนยัน (นำมาส่งในวันเปิดเรียน)การเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
Facebook Comments