ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์  15 สิงหาคม 2559 นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครูให้การต้อนรับ

 

 

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *