แบบฟอร์ม เอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การ “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์” ให้แก่นักเรียนในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขออนุญาตฉีดวัคซีน

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน

Facebook Comments