วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก ได้จัดวันครบรอบวันพระราชทานกำเนินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *