พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จ.ตาก ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกษียณอายุราชการ

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *