นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ.ลานกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *