การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรับการประเมินจาก นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และคณะ

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *