กิจกรรมวันสงกรานต์สถานศึกษาสังกัด สศศ.กลุ่ม 5

วันที่ 9 เมษายน 2566 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนคณะครู ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารอาวุโส และรับพรจากผู้บริหารอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่กำลังจะมาถึง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก


อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเรียนรวมลงสู่การปฏิบัติ

นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากพร้อมด้วยนางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและนายสมชาย ผาแดงสง่า ครูชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาเรียนรวมลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ให้มีการจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพโดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฯ ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยาและศึกษาพิเศษตาก

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยาและศึกษาพิเศษตาก โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ5 ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ


นิเทศ ติดตามการปฏิบัติการสอนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ครูด้านการสอนคนพิการ 2565

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานดำเนินการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติการสอนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 เข้าร่วม จำนวน 15 สถานศึกษา ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สศศ.

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุม และมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สศศ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ บางพลัด กรุงเทพมหานคร


รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด ระดับ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางปาณิสรา เรือนกุล ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด ระดับ 2 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (100 ปี ยุวกาชาดไทย) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ณ ห้องจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566