ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 คลิกรายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นำโดย
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบพวงหรีด เพื่อกราบถวายความอาลัย แก่หลวงพ่อสาย กันคุ้ม
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก ที่ท่านได้ละสังขารไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ดูเพิ่มเติม


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรและ
ของรางวัล ให้กับนักเรียนที่
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนแบบ
On hand ช่วงการระบาดของโรค
โควิด 19 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการ
เป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียน
ในครั้งนี้ ดูเพิ่มเติม