12 สิงหาคม 2564
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

รายละเอียดการสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 📣📣📌วันที่ 10 มีนาคม - 20 เมษายน 2564📌 ในกรณีสมัครเข้าเรียนในโควตาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งเท่านั้น เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสาร และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อทางเ...

อ่านเพิ่ม

แจ้งยกเลิกประกาศ ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับเยี่ยมบ้าน กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ฝั่งตะวันตกและการงดเยี่ยมนักเรียน

มอบอุปกรณ์การเรียน(กระเป๋าเป้นักเรียน) และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ปีการศึกษา2563