สวดมนต์ อธิษฐานจิต

พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว


ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดาราศาสตร์

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนสายวิทย์-คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการดำรงชีวิต มีโอกาสเรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ทำงานเป็นหมู่คณะสร้างความสามัคคี โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรมาให้ความรู้ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆคณะวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความยินดียิ่ง


ค่ายเสริมศัก”Soils : where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-11.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัด เข้าร่วมงานวันดินโลก ในหัวข้อ “Soils : where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก


“Soils : where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัด เข้าร่วมเดินขบวนเนื่องในวันดินโลก ในหัวข้อ “Soils : where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก


พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

ช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่ิองในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก (ครบรอบ 53 ปี) ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 34


ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเข้าร่วมโครงการค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ใช้ชีวิตฝึกปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสงฆ์ธุดงค์สถานอยู่สุขเจริญ


“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 คณะครูแกนนำและนักเรียนสายเกษตรฯโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นอีก 1 กิจกรรมในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” การอบรมหลักสูตรนี้มีทั้งกิจกรรมบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง, แนวคิดและวิธีพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9, หลักกสิกรรมธรรมชาติ,กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ฐานฝึกปฎิบัติต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนนำไปพัฒนาต่อยอด สืบสาน รักษาในพื้นที่ของโรงเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกำแพงเพชร นำโดยนางสาวณัฐกานต์ เสมเพียร และทีมวิทยากรขบวนการ นำโดยคุณอาเขตต์ พลฤทธิ์ คุณอรรณพ โหรวิชิต เป็นวิทยาการให้ความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565