..

..

.

.

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2562

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2562

ประกาศผลการคัดนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
25 Mar

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นม.1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4    
ประกาศผล o-net 2562
25 Mar

ประกาศผล o-net 2562

ประกาศผล o-net ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผล o-net มัธยมศึกษาปีที่ 3
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.๖
13 Mar

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.๖

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยนายซรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนว...

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559