..

..

.

.

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันครบรอบ 54 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันครบรอบ 54 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมข่าวสาร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 Dec

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในงาน  วันคล้ายวันเ...
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561
29 Nov

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเ...
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2561
22 Nov

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรม งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงขั้นในวันที่ 21 พฤศจ...

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559