วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (วัคซีนไฟเซอร์)ให้กับนักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  จำนวน 120 คน เริ่มkickoff เวลา 13.00 น. เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  อายุ 12-18 ปี เป็นโรงเรียนแรกของจังหวัดตาก  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ดูเพิ่มเติม