กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

ไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_4390 cats0047 cats13

นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
ครูชำนาญการ

 นางสาวอรชา  ลองขาว
ครูผู้ช่วย

นางกันดา  แก้วมณี
พนักงานราชการ

Facebook Comments