กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_4390 cats13 cats14

นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
ครู คศ.2

นางกันดา  แก้วมณี
พนักงานราชการ

 นางสาวอรชา  ลองขาว
พนักงานราชการ
Facebook Comments