คณะผู้บริหารโรงเรียน

 DSC_0132_resize

 นายศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

DSC_0152 DSC_0239_resize DSC_0247 IMG_4440
นางบุญนาค ตื้อยศ
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งบประมาณ
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสุพัฒน์ ดิษย์สาย
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวนงค์นุช อุดกันทา
หัวหน้างานสำนักอำนวยการ
Facebook Comments