คณะผู้บริหารโรงเรียน

cats0

 นายศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

cats0019 cats0012 cats0025 รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ชุดขาว1-2.jpg
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
  นางบุญนาค ตื้อยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายธนกฤต  มุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ว่าที่ ร.ต.อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

Facebook Comments