กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 IMG_4371

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

6666

 DSC_0239_resize

IMG_4520

IMG_4418

นางสาวนิยม อยู่รัมย์
ครู คศ.3

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
ครู คศ.2

นางสาวอินทิรา อินสาคร
พนักงานราชการ

นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้ม
พนักงานราชการ

 

41433804_314916585933103_8427475401034432512_n

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา ประกรณ์ไพโรจน์
พนักงานราชการ

Facebook Comments