ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
เรียกว่า  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก  
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
 “RAJAPRAJANUGROH 55  TAK”
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕  จังหวัดตาก
มีตราเครื่องหมายเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎบนอุณาโลม ยอดพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมี
ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎมีตัวอักษรไทยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

สีของตราสัญลักษณ์
พระมหาพิชัยมงกุฎบนอุณาโลมสีทอง
ลายกนกสีน้ำตาล  รัศมีสีฟ้าน้ำทะเล
สายรัดเกล้าสีชมพู
ตัวอักษรโรงเรียนราชประชานุเนุคราะห์ 55  สีแดง
จังหวัดตากสีน้ำตาล