กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 IMG_4427

นางสุจิต สาระติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

DSC_0152

 DSC_0247

IMG_4474

นางบุญนาค ตื้อยศ
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ ดิษย์สาย
ครู คศ.2

นางสารินี บุญยะทิม
ครู คศ.2

นางเกตุเกษา นาควิจิตร
พนักงานราชการ

DSCN1756

นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
พนักงานราชการ

Facebook Comments