เพลงมาร์ชโรงเรียน

โรงเรียนของเรานี้ สามัคคีมีหลายเผ่าพันธ์
ร่วมรักสมัครสมานร่วมจิตร่วมใจขยันเรื่อยมา
การงานเราก็เข้มแข็ง แข็งแรงในการกีฬา
กิจกรรมศิลปะนานา สุขสันต์หรรษามีระเบียบมีนัย
พวกเราหลายเผ่าภาษา ได้มาร่วมเรียนร่วมใจ
ราชประชานุเคราะห์55 เสริมสร้างฉันให้เติบใหญ่พัฒนา
คุณครูดุจดั่งพ่อแม่ ดูแลให้การศึกษา
พระคุณยิ่งใหญ่ล้นฟ้า ชั่วชีวิตข้าจะไม่ลืมเลือน
เราผูกพัน สมัครสมานร่วมใจราชประชานุเคราะห์ก้องไกล
ทุกคนทั่วไปยินยล เราร่ำเรียนพากเพียรศึกษาได้ผล
กล้าหาญเข้มแข็งทุกคน ทั้งงานทั้งการกีฬา
รักมั่น รวมหลายเผ่าพันธ์พร้อมหน้า เพราะครูเมตตา
สั่งสอนศิษย์มางามสม ผองข้าชีวาสุขสันต์ภิรมย์
ใคร ใคร ก็ชมนิยมในโรงเรียนเรา
(ซ้ำ)