กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_4504

นายอนันต์ โคมพิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 IMG_4393

IMG_4407

IMG_4562

นายกำธร ปินตา
ครู คศ.2

นายวรนิพิฐ กองโกย
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจ
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชาติ มหากันทา
ครูผู้ช่วย

41613750_582141782184132_4622254446884159488_n

IMG_4432

IMG_4437

IMG_4423

นายชัยพร นังคัล
ครูผู้ช่วย

นางบังอร จันทร์ชุ่ม
พนักงานราชการ

นางขนิษฐา ศรีปวนใจ
พนักงานราชการ

    นางสาวพนิดา ฉิมสุด
พนักงานราชการ

IMG_4499

IMG_4469

DSCN1776

นางสาวกิตติชนก มากทอง
พนักงานราชการ

นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ
พนักงานราชการ

นายปรมินทร์ คำเกลือ
พนักงานราชการ

 นางสาวสุจิตรา หล้าสุ
พนักงานราชการ

DSCN1733

DSCN1738

นายณัฐชานันท์  วันดี
พนักงานราชการ

นางนิชาภา  ศรีอักษร
พนักงานราชการ

Facebook Comments