กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

IMG_4517

นางสาวดรุณี  แสงศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

41450061_1845731868856050_4931030387506806784_n

DSCN1769

นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวกาบแก้ว พรมวิหาร
ครู คศ.2

นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัลย์
พนักงานราชการ

นางสาวภัทราภรณ์  รุ่งน้อย
พนักงานราชการ

 

Facebook Comments