กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาววันริสา ขุนวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

41524180_1922999527767993_1661042124570755072_n

41498095_2170314429914321_4277616345383698432_n

นางสาวธนัญญา บุญสม
พนักงานราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐ
พนักงานราชการ

 นายกรี  ดาละ
พนักงานราชการ

 

Facebook Comments