ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วยหล่อหลอมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และไม่ลืมรากเหง้าของตนเอง ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้

  • เครื่องประดับเงิน
  • พิพิธภัณภ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
WordPress Photo Gallery Plugin
Facebook Comments