รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่ครัว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่ครัว
Posted on
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 2 อัตรา  รับสมัครวันที่5-9 ตุลาคม  ในเวลาราชการ
อ่านเพิ่ม