ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนเป็นตัวจริงของโควตา โรงเรียนเดิม และโควตาเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่ม

รายละเอียดการสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 📣📣📌วันที่ 10 มีนาคม - 20 เมษายน 2564📌 ในกรณีสมัครเข้าเรียนในโควตาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดพร้อมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือระบบขนส่งเท่านั้น เมื่อทางโรงเรียนได้รับเอกสาร และตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อทางเว็บไซน์ 👉👉👉ดาวโหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครนักเรียนโหลดประกาศรับสมัครนักเรียนกำหนดการรับสมัคร (แก้ไข)โหลดกำหนดการรับสมัครนักเรียนขั้นตอนการสมัครเรีย...
อ่านเพิ่ม