ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นม.1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4    
More

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.๖

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.๖
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยนายซรยุทธ  เรืองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์ จำนวน 228 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก(หลังใหม่) พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในที่ปรึกษาของตน .... กิจกรรมนี้จัดขุึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มีน...
More

ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียน จำนวน 911 คน เข้าร่วมกิจกรรม
More

ทำบุญครบรอบ 55 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ทำบุญครบรอบ 55 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดงานทำบุญครบรอบ 55 ปี โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก และคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมทำบุญ
More