องคมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

องคมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก
คณะครูและนักเรียนทุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕  จังหวัดตาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้เข้ามาเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก เพื่อให้กำลังใจนักเรียนทุนฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.
More

ศึกษาดูงานงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

ศึกษาดูงานงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนวังประจบวิทยาคม มาศึกษาดูงานงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55จังหวัดตาก  วันที่ 22   มกราคม  2562 เวลา 13.00 น.
More