แนวปฏิบัติการกลับเข้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

แนวปฏิบัติการกลับเข้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
Posted on
แนวปฏิบัติการกลับเข้า โรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
More

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
แจ้งประชาสัมพันธ์  ( ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ) เรื่อง  การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
More

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 897 คน พร้อมบุคลากรครู ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการข...
More