โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 897 คน พร้อมบุคลากรครู ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการข...
More

งานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

งานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญครบรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
More

ทำบุญวันครู ปี 2563

ทำบุญวันครู ปี 2563
นายศรยุทธ เรืองน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและบุคลากรทำบุญวันครูที่โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันที่ 16 มกราคม 2563
More

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
สามารถดาวห์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวห์โหลดใบสมัครรับนักเรียน
More

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4ธันวาคม ในการจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียนรู้จักหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ฝึกให้ผู้กล้าแสดงออก ได้มีศิลปะการพูด  การเป็นพิธีกร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
More