งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมโรงเรียน(หลังใหม่) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๐๘  คน โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นประธาน

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *