กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4ธันวาคม ในการจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียนรู้จักหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ฝึกให้ผู้กล้าแสดงออก ได้มีศิลปะการพูด  การเป็นพิธีกร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *