งานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญครบรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *