งานทำบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

IMG_3606
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียนทำบุญครบรอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
More