ค่ายครูและนักเรียนแกนนำพลังพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

IMG_1736
กลุ่มสำนักงานอำนวยกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ"ค่ายครูและนักเรียนแกนนำพลังพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา " ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงให้นักเรียนมีความรู้ด้านการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนแกนนำ จำนวน 125 คน  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562   ณ หอประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More